Street Magic (Giá ưu đãi: 1.000.000đ 699.000đ)Mã khoá học: SM

(Chúc mừng bạn đã nhận ưu đãi giảm 300.000đ. Bây giờ bạn chỉ cần thanh toán 699.000đ để sở hữu khoá học)

Lựa Chọn Hình Thức Thanh Toán Phù Hợp Với Bạn:

Ngân hàng: Vietcombank

Số tài khoản: 0831000071069

Chủ tài khoản: Hoàng Đức Tuân

Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học – Số Điện Thoại – SM (Đây là Mã khóa học của Street Magic)

(Ví dụ: tuanla.viecngay@gmail.com – 0374871999 – SM)

Sau khi thanh toán xong, trong vòng 6 tiếng bạn sẽ nhận được email + tin nhắn chứa tài khoản học viênhướng dẫn chi tiết cách học, công việc bạn cần làm chỉ là làm theo hướng dẫn rồi ngồi học tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Tất nhiên khoá học là tài sản của bạn, bạn sẽ sở hữu khóa học trọn đời.

Ví Momo: 0334700254 (Hoàng Đức Tuân)

Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học – Số Điện Thoại – SM (Đây là Mã khóa học của Street Magic)

(Ví dụ: tuanla.viecngay@gmail.com – 0374871999 – SM)

Sau khi thanh toán xong, trong vòng 6 tiếng bạn sẽ nhận được email + tin nhắn chứa tài khoản học viênhướng dẫn chi tiết cách học, công việc bạn cần làm chỉ là làm theo hướng dẫn rồi ngồi học tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Tất nhiên khoá học là tài sản của bạn, bạn sẽ sở hữu khóa học trọn đời.

Nội dung chuyển khoản: Email đăng ký khoá học – Số Điện Thoại – SM (Đây là Mã khóa học của Street Magic)

(Ví dụ: tuanla.viecngay@gmail.com – 0374871999 – SM)

Sau khi thanh toán xong, trong vòng 6 tiếng bạn sẽ nhận được email + tin nhắn chứa tài khoản học viênhướng dẫn chi tiết cách học, công việc bạn cần làm chỉ là làm theo hướng dẫn rồi ngồi học tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Tất nhiên khoá học là tài sản của bạn, bạn sẽ sở hữu khóa học trọn đời.

Bạn có thể liên lạc với tôi theo 2 cách sau:

Cách 1: Gọi hoặc nhắn tin vào số điện thoại của mình: 0334700254

Cách 2: Gửi thư cho mình: tuanmg.contact@gmail.com